Mối quan hệ giữa khách hàng với sự kiện

Home / Mối quan hệ giữa khách hàng với sự kiện
moi-quan-he-giua-khach-hang-voi-su-kien

Mối quan hệ giữa sự hài lòng của những vị khách hàng của sự kiện, sự nhận thức về chất lượng dịch vụ và ý định mua lại là rất quan trọng với những nhà tiếp thị sự kiện muốn xây dựng thị trường khách trung thành. Như vậy, công việc của người làm marketing không kết thúc khi sự kiện đã được mua mà kéo dài cả đến giai đoạn sau khi mua. Cốt lõi của marketing sự kiện là nhấn mạnh đến người mua dịch vụ tổ chức sự kiện cung cấp âm thanh, ánh sáng chuyên nghiệp và  người tiêu dùng dịch vụ giải trí hiện tại và tiềm năng. Dòng tiếp thị thành công đi từ sự  hiểu biết đầy đủ về những người mua sự kiện ( họ là ai, nơi họ sống, các nhu cầu của họ.) Sự hiểu biết này có được từ thực hiện nghiên cứu một cách khoa học.

a16

Nhà tổ chức sự kiện cần xây dựng chiến lược và chiến thuật cho sự kiện. Các phương án chiến lược tổng thể của sự kiện, bao gồm: chiến lược thâm nhập thị trường, chiến lược phát triển thị trường, chiến phát sản phẩm mới, chiến lược đa dạng hóa cung cấp nhà bạt, giàn không gian phục vụ sự kiện. Các lựa chọn chiến lược trình bày một khung quan trọng cho các quyết định về marketing hỗn hợp, bao gồm chính sách sản phẩm sự kiện ( gồm cả thiết kế chương trình và thiết kế các gói sự kiện), chính sách giá, chính sách phân phối sự kiện.

a17

Chính sách truyền thông tiếp thị tích hợp, chính sách con người và các quan hệ đối tác, chính sách bằng chứng vật chất và chính sách quy trình sự kiện. Cần cân nhắc các quyết định marketing cho các lễ hội, bao gồm cả lễ hội truyền thống và lễ hội hiện đại tham khảo thêm những kiến thức của bài viết trên tại: http://sukienachau.com/