Làm đổ bia vào tay cầm chơi game fifa online 3

Home / Làm đổ bia vào tay cầm chơi game fifa online 3

Làm đổ bia vào tay cầm chơi game fifa online 3

Đúng là mấy ông bợm nhậu, mang tay cầm chơi game fifa online 3 đi chơi xong được vài ván ăn thua với nhau rùi lại lôi nhau ra quán nhậu để ngồi cà khịa nhau. Chơi thì ít và ăn nhậu thì nhiều, cứ nói là đi chơi điện tử cho oai thui chứ thực ra thời gian chơi điện tử đã được một tiếng đâu. Lôi nhau đi nhậu thế là vác theo luôn cả tay cầm chơi game fifa online 3, rùi chúc tụng nhau uống làm đổ cả vào nó.

Có ông còn chơi nguyên cả cốc bia lạnh vào tay cầm chơi game fifa online 3 mới sợ chứ. Vội vàng dốc nước ra, rùi lau lau thổi thổi mãi, tỉnh cả rượu, mấy ông ấy sợ làm hỏng nó lắm. Nên có say mấy thì say cũng phải cấp cứu em đấy cho kịp thời không em ấy nghẹo mất. Có ông không kịp dốc hết bia ra khỏi tay cầm chơi game fifa online 3 là coi như hỏng đấy, bia nó ngấm vào trong thiết bị thì chỉ có vứt đi thui chứ sửa cũng không ăn thua.

Thế nhưng mà cái trò vẫn thích mang theo tay cầm chơi game fifa online 3 đi nhậu cơ, mà có mang đi theo thì cũng không chịu để vào cốp xe hay cất vào ba lô đâu. Phải lôi nó ra để chình ình trước mặt cơ, kiểu để khoe cho oai ấy mà. Thế nên việc làm đổ bia vào tay cầm chơi game fifa online 3 là không tránh khỏi, nhất là khi các ông ấy đã tới bến rùi, ngà ngà nhìn cái gì chẳng thấy thành hai món đồ bảo sao không đổ bia vào đấy cho được, đúng là chẳng được việc gì mà.