đôi nét về thuật phong thủy

Home / đôi nét về thuật phong thủy
doi-net-ve-thuat-phong-thuy

Phong thuỷ là. một môn khoa học nghiên cứu sự ảnh hưởng của luồng năng lượng (tức “khí”) lưu động trong không gian đối với sinh hoạt đời sống của con người. Phong và Thuỷ là hai loại vật chất tự nhiên về cơ bản nó quyết định sự sống chung cư 58 Lê Văn Lương kéo dài. Học thuyết Phong Thuỷ giúp người ta sống hoà điệu với hoàn cảnh chung quanh. Theo các nhà Phong Thuỷ luồng năng lượng vô hình này sẽ sản sinh ra hai trạng thái: trạng thái năng lượng tốt gọi là “Thần” hoặc trạng thái năng lượng xấu gọi là “Sát” mặt bằng hiện đại tại Ecolife. Theo quan niệm Phong Thuỷ người ta phải nhận biết hai lực lượng đối lập này và phương thức tác dụng của nó.
Phong Thuỷ phát nguyên ở Trung Quốc cũng giống như các môn Châm Cứu Khí Công Dược Thiện (tức ăn uống trị bệnh) của người Trung Quốc Phong Thuỷ là một loại khoa học thực nghiệm được kiến lập trên cơ sở quan sát các hiện tượng tự nhiên diễn biến một cách lâu dài thi công chung cư Ecolife Capitol Tố Hữu. Từ đó họ rút ra quy luật để vận dụng vào việc sáng tạo ra hoàn cảnh sốttg được tốt hơn.
Đối với vấn đề Phong Thuỷ Giáo sư Du Khổng Kiên một chuyên gia lớn của trường Đại Học Bắc Kinh nghĩ nó cũng giống như tôn giáo nguyên thuỷ. Nó là sự nối tiếp của văn hoá nguyên thuỷ trong đó bao hàm những điều hợp lý chất phác nhưng cũng có sự pha tạp những hình thức và nội dung thần bí phi khoa học. Vì thế đối với vấn dề phong thuỷ điểm then chốt là xuất phát từ quan điểm phát triển lịch sử của văn hoá để chọn lấy cái tinh hoa của nó loại bỏ những tạp nham. Dựa trên quan điểm duy vật đế tiến hành phân tích Giáo sư cho rằng nội dung của nó phản ánh qui luật tồn tại cùa con người ông căn cứ vào các đặc điểm cúa điều kiện tự nhiên như khí hậu. địa mạo. thuỷ văn chất đất thảm thực vật và sự tổng hợp các đặc điểm của điều kiện tự nhiên trong một khu vực để tìm kiếm vị trí cư trú và môi trường sống lý tưởng. Đồng thời người ta cũng đem sự tìm kiếm môi trường lý tướng này áp dụng cho việc chọn lựa vùng đất xây mộ cho người quá cố. Đa số các tác phẩm viết về phong thuý đều cho rằng phong thuý có ảnh hướng đối với sự tốt xấu họa phúc gia đình thịnh suy sống thọ hay chết yểu buôn may bán đắt học hành đỗ đạt. Đó chỉ là cái vỏ ngoài thần bí được khoác lên nó. Nhưng đối với nguồn gốc của việc tìm kiếm cảnh quan lý tướng nàv thường thiếu sự đào sâu tìm hiểu. Tác phấm của Du Khổng Kiên “Phong Thuỷ – cảnh quan sống lý tướng” dùng cách thức từ nhân tố cơ sớ văn hoá và sinh vật để giải mở những ý nghĩa sâu sắc giữa cảnh quan lý tưởng và phong thuỷ.