Cầu của người tiêu dùng: hướng tiếp cận mới (P2)

Home / Cầu của người tiêu dùng: hướng tiếp cận mới (P2)
cau-cua-nguoi-tieu-dung-huong-tiep-can-moi-p2

Một ví dụ. "Hãy lấy một tập hợp đặc biệt của của cải, ví dụ, nửa lít sữa, ba quả cam, và một lát bánh mì, sự tập hợp của các đặc trưng (1.725 calo, 63mg prôtêin, 1,420 đơn vi vitamin A) là duy nhất. Nhưng những tập hợp của của cải khác cũng cho tập hợp hai quả cam và một du hoc nhat ban lát và 1/4 bánh mì” "Cầu " Ch.II, 1). Công nghệ tiêu dùng. "Công nghệ tiêu dùng biểu thị mối quan hệ giữa các đặc trưng và các của cải. Mối quan hệ ấy được biểu thị bằng sự ưa thích đối với chúng. Chúng ta giả dụ rằng, lợi ích của người tiêu dùng hướng về các đặc trưng chứ không hướng về bản thân của cải" "Cầu…" Ch.II, 3).

Cầu của người tiêu dùng: hướng tiếp cận mới

"Tất cả những sự ưa thích liên quan những tập hợp các của cải là những sự ưa thích http://dichvuketoanthue.com chuyển hóa, một tập hợp riêng biệt của cải được ưa thích hơn một tập hợp khác duy nhất, chỉ vì tập hợp những đặc trưng nằm trong tập hợp thứ nhất cũng đã có ở trong tập hợp thứ hai" "Cầu…" Ch.HI, 3). Sự ưa thích của người tiêu dùng. "Người tiêu dùng hành động ăn nhịp với những ưa thích của mình, nghĩa là cho được lựa chọn trong một tổng thể z gồm nhiều tập hợp các xuất khẩu lao động đặc trưng, người tiêu dùng sẽ lựa chọn tập hợp có độ số tối đa n(z) trong z "Cầu.. " Ch.II, 3). Sự thay thế mang tính cá nhân. "Ngoài tác dụng của thay thế hiệu năng là cái phổ biến nói chung, còn có một tác dụng của thay thế mang tính cá nhân của người tiêu dùng riêng lẻ. Tác dụng này tương tự tác dụng thay thế trong trường hợp truyền thống. Sự thay thế mang tính cá nhân tùy thuộc những ưa thích mang tính cá nhân của người tiêu dùng, no' mang tên của người đo'" "Cầu…" Ch.IV, 4). 

Lao động "Lao động có thể xem như một hoạt động cung cấp các đặc trưng – có cái tích cực, có cái tiêu cực – và được xem như của cải – lao động được bán "đi như những của cải khác" "Cầu…" Ch.VI, 3). Các đặc trưng và nhóm. "… Chúng tôi đã chứng minh rằng, các đặc trưng nói chung có thể để sang một bên để làm sự phân tích nho'm, nếu chúng là: Những đặc trưng phổ biến. Không biến đổi ở trong nhóm. Dư thừa về mặt kỹ thuật trong nhóm" "Cầu…" Ch.IX, 2). Nguyên tắc "Không có người tiêu dùng nào lại lựa chọn một tập hợp vô hiệu của các của cải, nghĩa là, một tập hợp quá ít một số đặc trưng và quá nhiều hơn một tập hợp sản sàng khác. 

Theo nghĩa trên, thì hiện nay một của cải bán ra không thể thuộc một tập hợp vô hiệu. Nếu có của cải ấy xuất hiện là vì chúng ta không quan tâm đến tổng thể thích hợp của các đặc trưng trong so sánh" "Cầu…" Ch.x, 1). Một ứng dụng vào thị trường xe ôtô. "Để thể nghiệm về khả năng tiếp cận những giả định chung bao hàm trong tập sách này giả định ấy là: phân tích những cái khác biệt nhau về sản phẩm rất co' thể tiến hành với một số đặc trưng rất ít hơn của của cải – một phân tích đơn giản về thị trường xe ôtô ở Hoa Kỳ đã được tiến hành.